Employer Branding

Employer Branding

Enigmatyczne wyrażenie, oznaczające budowanie wizerunku pracodawcy. Określa działania firmy mające na celu budowanie firmy postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”.
Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Działania Employer Brandingowe można podzielić na dwa typy, w zależności od grupy, do której są adresowane. I tak wyróżniamy:

Employer Branding Wewnętrzny – skierowany do obecnych pracowników firmy. Skupia się głównie:

– na stworzeniu godnego środowiska pracy,
– przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju.

Do działań z tego zakresu możemy zaliczyć przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, organizowanie konkursów i akcji kierowanych do pracowników, przygotowywanie programów rozwojowych dla pracowników jak np. szkolenia, wspieranie działań wolontarystycznych i społecznych.

Employer Branding Zewnętrzny – skierowany głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Jest to między innymi uczestnictwo w targach pracy, aktywna promocja firmy w serwisach ogłoszeniowych na temat pracy, na uczelniach wyższych oraz dbanie o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogłoszenie rekrutacyjne.

Employer branding należy zacząć, jak wszędzie – od analizy branży, w jakiej działa dana firma. Każde przedsiębiorstwo jak i branża rządzi się swoimi, odrębnymi prawami i posiada inne standardy. Na przykład w branży budowlanej dobrze jest przedstawiać swoje oferty na targach czy wskazywać nowoczesne wyposażenie. W branży nieruchomości – estetyczne, minimalistyczne strony internetowe są główną wizytówką firm chcących rekrutować nowych pracowników. Warto zatem oferować dokładnie to, co jest w danym momencie poszukiwane na rynku.

Planując działania employer brandingowe warto na początku określić także profil pożądanego pracownika. Jego cechy charakteru, wiek, wykształcenie, kompetencje, umiejętności i na podstawie tych aspektów budować strategię wizerunkową.
Termin Employer Branding jest stosunkowo młody, ponieważ wprowadzony został w 1996 roku przez Simona Barrowa i Tima Amblera, którzy opublikowali artykuł pt. „The Employer Brand”[1]. Pomimo prób tłumaczenia tego wyrażenia na język polski (np. budowanie marki i wizerunku pracodawcy), w branży zarządzania zasobami ludzkimi znany jest raczej pod tą anglojęzyczną nazwą.

Pomimo tego, że to pojęcie employer brandingu w Polsce pojawiło się stosunkowo niedawno, na świecie jest to uznane działanie wizerunkowe.
Na polskim rynku jest dostępne tylko kilka pozycji bibliograficznych na temat budowania marki pracodawcy (jak niżej), dlatego szeroko pojęty Internet jest głównym medium wymiany informacji i doświadczeń specjalistów z tej branży.