Tworzenie logotypów

Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji. Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach. Logo występuje w trzech postaciach – znaku, logotypu bądź pełnego logo.

Jako agencja z doświadczeniem, oferujemy niebanalne projekty logotypów, tworzymy z pasją, w projektowanie wkładając zawsze sto procent swojego zaangażowania i pomysłów. Logo, jako forma graficzna służy przede wszystkim do identyfikacji konkretnego przedsiębiorstwa, organizacji bądź marki, więc głównym celem logo jest pomoc w odróżnieniu jednej marki od drugiej.

Kolejnym celem jest pokazanie swojej indywidualności pierwszy krok w budowaniu identyfikacji wizualnej nakierowanie toku myślowego odbiorcy na główne priorytety przedsiębiorstwa, marki, organizacji Logo w każdym wypadku nawiązuje w jakiś sposób do firmy przedsiębiorstwa, marki bądź organizacji, którą ma identyfikować.

Podczas projektowania logo nawiązać można w nim do wielu rzeczy – podejścia przedsiębiorstwa do danego tematu, jakości oferowanych usług lub produktów, nastawienie do odbiorcy lub samej nazwy – nie zawsze musi być to bezpośredni produkt lub działalność przedsiębiorstwa.