WCAG 2.0 czyli strony dla niepełnosprawnych

WCAG 2.0 czyli strony dla niepełnosprawnych

Od przeszło dwóch lat, wszelkie strony użyteczności publicznej mają obowiązek posiadania stron internetowych wg standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA) ułatwiającego korzystanie z takich stron osobom w różnym stopniu niepełnosprawności.

Dokument WCAG 2.0 zbudowany jest wokół czterech zasad:

– Postrzegalność – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
– Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.
– Zrozumiałość – informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
– Solidność – treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Specyfikacja WCAG 2.0 w dość jasny i wyczerpujący sposób określa wymogi, jakie powinny spełniać serwisy internetowe, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich korzystać bez żadnych trudności. Dokument ten został opracowany przez organizację W3C (World Wide Web Consortium) i śmiało można powiedzieć, że wyznacza normy związane z dostępnością witryn internetowych w wielu krajach na świecie, również w Polsce. Specyfikacja WCAG 2.0 skierowana jest do twórców serwisów internetowych, tj. grafików, webmasterów, programistów i można ją otrzymać całkowicie nieodpłatnie.

W Polsce promocją standardu WCAG 2.0 zajmuje się Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Widzialni, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja, albo Polski Związek Głuchych[2]. Przykładem jest projekt Polska Akademia Dostępności realizowanego wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Polskie tłumaczenie WCAG 2.0. przygotowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niewielu twórców stron www w ogóle zadaje sobie pytanie pt. “Czy osoba niedowidząca będzie miała problemy z korzystaniem z mojego projektu?” Także sami klienci bardzo rzadko dostrzegają potrzebę tworzenia wersji witryn dla głuchoniemych czy niewidomych.
Nie musi jednak tak być. Warto pamiętać, że dostępność serwisów internetowych i informacji jest ważna z punktu widzenia wszystkich użytkowników, nie tylko niepełnosprawnych.