Rebranding, czyli co?

Rebranding, czyli co?

Cytując Wikipedię: Rebranding – proces transformacji wszystkich elementów marki, takich jak oferowane produkty i usługi, jakość obsługi oraz sposób komunikacji, w tym wygląd logo, by osiągnąć lepszą pozycję marki na rynku. Samej zmiany wyglądu logo nie można nazwać rebrandingiem, jest to bowiem jedynie zmiana identyfikacji wizualnej, od niewielkiego liftingu po całkowitą zmianę symboli graficznych marki. Natomiast proces rebrandingu strategicznego, wiążącego się z wdrożeniem nowej strategii przedsiębiorstwa, nie musi wiązać się ze zmianą nazwy czy całkowitą wymianą logo.

Co to wszystko oznacza w praktyce?

Co jakiś czas słyszymy o rebrandingach dużych firm, które przeważnie urastają do rangi wielkiego wydarzenia i odbijają się dużym echem. Generalnie budzą wiele emocji, ale także i nieporozumień, niedopowiedzeń i niejasności, zwłaszcza chwilę po publikacji nowego brandu. Część osób jest oburzona kosztem takiego procesu. Inni krytykują efekt finalny, głównie nowego logo. Jest to oczywiście kwestia drugorzędna, o jak wiadomo najważniejsza w tym przypadku jest grupa docelowa, target, na którym dana firma bazuje i na podstawie którego planuje swoje działania, nie tylko marketingowe.

Przede wszystkim należy się zastanowić PO CO w ogóle myśleć o rebrandingu.
Na przykład:

nawiązanie współpracy z innymi firmami, których polityka nakazuje lub rekomenduje taki a nie inny wizerunek;

zmiana sposobu myślenia o produkcie czy oferowanej usłudze;

potrzeba odświeżenia wizerunku marki, który po X latach może stać się po prostu przestarzały i niezgodny z najnowszymi trendami.

Pojęcie rebrandingu nie kończy się jednak na dokonaniu zmian o charakterze wizualnym. Bardzo ważnym aspektem jest tu bowiem jak największa harmonijność ze strategią, czy to samej marki, czy też produktu, bądź usługi.
Należy zdać sobie sprawę, że rebranding to nie tylko zmiany w logo. To także głębokie zmiany dotykające markę, przeobrażające ją, to element zmian strategicznych w firmie.

Rebranding nie jest łatwym i tanim procesem. Nie tylko drogi jest sam proces, ale także wymiana wszystkim materiałów, na których widnieje logo firmy. Czasem jest to przede wszystkim symbol, że firma wchodzi na nowe obszary działania, jest nowsza, nowocześniejsza, po prostu – lepsza.